GUIDE

TẠO BÀI VIẾT

Bước 1: Truy cập mục bài viết

Bước 2: Soạn thảo bài viết

Bạn có thể gõ tiêu đề bài viết và nội dung bài viết theo ý bạn và mở khung soạn thảo nếu bạn muốn thao thác với nhiều tính năng hơn.

Bước 3: Đưa bài viết vào Chuyên mục phù hợp.

Bước 4: Chọn ảnh tiêu biểu

Bước 5: Lưu bài viết hoặc xuất bản

Khi viết bài bạn không lên xuất bản bài viết ngay để tránh xuất hiện những bài viết chưa hoàn thiện hoặc có những hình ảnh không đẹp lên trang chủ website. WordPress cung cấp tính năng cho phép lưu thành các bản nháp khác nhau hoàn toàn tự động khi bạn biên soạn bài viết. Vì vậy bạn không cần phải lưu lại

 

 

Đối với trang dự án có thể tham khảo Video sau để tùy biến giao diện cho bắt mắt

Cabin Studio